Autobusy 1


Autobusy 2
Autobusy 3


MENU
KALENDÁŘ
Dnes je 19.7.2024, svátek má Čeněk.

Aktuality

Přehled náhradních projektů ve 20. výzvě IROP k 8. 3. 2019 oslovených s nabídkou finančních prostředků /celý přehled najdete zde/

Registrační číslo projektu : CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001690
Název projektu : Nízkoemisní autobusy a elektrobusy pro Dopravní podnik Ostrov s.r.o.
Žadatel : Dopravní podnik Ostrov s.r.o.
Příspěvek EU : 47 268 500,00 Kč
Počet bodů ve věcném hodnocení : 80
Datum prvního podání : 29.07.2016
Kraj realizace : Karlovarský

4. Zápis z řádného jednání Dozorčí rady Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. konaného 15.05.2017 najdete zde.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je k dispozice zde.

Dne 14.9.2017 na stránkách karlovarsky.denik.cz vyšel článek "Dopravní podnik žaluje sám sebe". Zde je odkaz na článek.


Stanovisko k článku :

1)      AD LIGNETA regionalbus s.r.o. žádné oznámení ani žalobu na Město Ostrov nepodala.

2)      DP Ostrov podal k soudu podání o nahrazení projevu vůle k podpisu smlouvy, ke které se Město Ostrov zavázalo.

3)      Společníci mají nepřetržitý přístup k digitální podobě dokumentů.

4)      Odměny jednatelů schválila valná hromada.

5)      Smlouvy s řidiči byly na období trvání smlouvy, měly být prodlouženy současně se smlouvou, kterou město odmítlo podepsat. Na problematiku bylo Město Ostrov včas upozorněno a v okamžiku, kdy vypršel termín smlouvy bylo řidičům nabídnuto jiné místo řidiče.

6)       Valné hromady se měly konat 2. Obě byly zrušeny, protože představitelé Města Ostrov oznámili, že nemají mandát a čerpají dovolenou.

7)      Pokud společník společnost „umrtví“ a potom nebožtík neodpovídá podle představ, je to celkem logické.

8)      Zklamání a smutek druhého společníka AD LIGNETA regionalbus s.r.o. je pochopitelný 

Dopravní podnik Ostrov chronologicky a ve zprávách

 

26.12.2015 – www.karlovarsky.denik.cz - Ostrov chystá dopravní společnost s LIGNETOU


30.12.2015 – www.rozhlas.cz – V Ostrově chtějí mít vlastní dopravní podnik  

 

12.05.2016 – www.ostrov.cz - Na slavnostní otevření WITTE AUTOMOTIVE Vás dopraví autobus Dopravního podniku Ostrov 

 

06.06.2016 – www.ostrov.cz - Usnesení z 12 řádného jednání Rady města Ostrova – bod 19 Smlouvy ve věcech závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě mezi městem Ostrov a Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. 

 

15.-22.6.2016 – www.ostrov.cz - Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov  - Bod 22. Smlouva o smlouvě budoucí o závazku ve veřejné linkové osobní dopravě a smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na období od 27.06.2016 do 30.6.2017

 

29.06.2016 – www.youtube.com – Nový dopravce DP Ostrov

 

14.09.2016 – www.ostrov.cz - Dopravní podnik Ostrov představí ekologické nízkopodlažní elektrobusy  

 

18.10.2016 – www.vlcoun.cz - V Ostrově představili nízkopodlažní elektrobus


15.11.2016 – www.ostrov.cz - Ostrovský dopravní podnik zná první výsledky zkušebního provozu MHD 

 

02.05.2017 – www.youtube.com - Ostrov: MHD má nové jízdní řády a asi skončí i Dopravní podnik (TV Západ)

 

04.05.2017 – www.regionzapad.cz - Ostrov MHD má nové jízdní řády a asi skončí i Dopravní podnik (TV Západ)

 

05.06.2017 – www.ostrov.cz- Usnesení z 12 řádného jednání Rady města Ostrova - Bod 18 : DP Ostrov - ukončení smlouvy o smlouvě budoucí a prodloužení stávající smlouvy

 

14.06.2017 - Předložení dat. schránkou výsledovky a řádné roční závěrky pro schválení na valné hromadě

 

16.06.2017 - Výzva k uzavření smlouvy o závazku veřejné služby dle smlouvy o smlouvě budoucí zaslaná prostřednictvím právní kanceláře a datové schránky.

 

28.06.2017 – www.ostrov.cz - Usnesení z 5 řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov – Bod 7 : DP Ostrov – ukončení smlouvy o smlouvě budoucí, prodloužení stávající smlouvy, informace o účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2016, odvolání a volba nového jednatele za město Ostrov

30.6.2017 doručen DP Ostrov návrh smlouvy v rozporu s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí, a v rozporu se zákonem 194/2010 a EU 1370/2007 o zadávání veřejných zakázek.  

30.06.2017 – www.ostrov.cz - Aktuální informace k městské hromadné dopravě v Ostrově

Vážení cestující

Bohužel Vám musíme oznámit, že Město Ostrov nedostálo svým závazkům, se všemi z toho plynoucími důsledky pro Dopravní podnik Ostrov.

Město Ostrov neuzavřelo se svým Dopravním podnikem Ostrov s.r.o. smlouvu, která byla vloni odsouhlasena zastupitelstvem města a 1 rok zveřejněna.   

Dopravní podnik Ostrov s.r.o. je nucen ukončit provoz na autobusových linkách MHD Ostrov dne 30.6.2017 dle ukončení platnosti stávající smlouvy.

Nové vedení města deklarovalo, že má připravené zajištění dopravy jiným způsobem.

Dopravní podnik děkuje všem přepraveným cestujícím za využívání našich služeb.      

© 2024 DP Ostrov | Redakční systém MultiCMS